================================================== -->
blog

Úvod do telefonní komunikace v angličtině

Komunikace přes telefon je v dnešní době nezbytnou dovedností, kterou by měl každý ovládat, obzvlášť pak v angličtině, což je lingua franca moderního obchodního světa. Ačkoliv se zdá být telefonování jednoduchou záležitostí, existuje několik pravidel a frází, které vaši komunikaci učiní plynulejší a profesionálnější. V dalších částech se podíváme na to, jak na to.

Základní fráze a výrazy

Na začátku každého telefonního hovoru je důležité se správně představit. Použití frází jako "Hello, this is [vaše jméno] from [společnost, pokud voláte za účelem práce]" přináší jasnost a profesionalitu. Nezapomeňte být jasný a stručný, a pokud se dovoláváte na konkrétní oddělení nebo hledáte konkrétní osobu, je dobré to ihned na začátku zmínit.

Udržování hladké konverzace

Udržení plynulosti konverzace je klíčové. Pokud jde o telefonní hovory, krátké pauzy nebo promyšlení, co říci dále, můžou být obtížné. Připravenost a znalost několika klíčových frází může pomoci udržet konverzaci plynoucí. Například, pokud potřebujete chvíli na rozmyšlenou, můžete použít frázi "Let me think for a moment".

Zvládání obtížných situací

Ne vždy se hovor ubírá směrem, kterým bychom si přáli. V takovém případě je dobré mít připravené fráze, které pomohou hovor vrátit na správnou kolej. Pokud například nerozumíte, co vám druhá strana říká, lze použít "Could you please repeat that?" nebo "I'm sorry, I didn't catch that."

Porozumění kulturním rozdílům

Kulturní rozdíly mohou mít velký vliv na telefonní komunikaci. Zatímco v některých kulturách je přímý přístup ceněn, v jiných může být považován za hrubý. Je důležité si uvědomit tyto rozdíly, zejména pokud komunikujete s lidmi z různých zemí. Obohacení vašeho pochopení těchto rozdílů vám pomůže lépe navigovat ve vašich konverzacích a vybudovat silnější vztahy.

Užitečné fráze pro různé typy hovorů

Existují různé typy telefonních hovorů – od obchodních jednání po neformální rozhovory s přáteli. Pro každý typ existuje sada frází, které mohou být užitečné. Například, v obchodním hovoru byste měli použít více formální jazyk a fráze jako "May I speak with" nebo "I'm calling to inquire about". Pro neformální hovory je vhodné držet se svobodnějšího a osobnějšího tónu.

Tipy na zacházení s nepředvídatelnými situacemi

Někdy může dojít k situaci, kdy nevíte, jak reagovat. V těchto případech je dobré zachovat klid a pokusit se situaci řešit s pokud možná největším klidem a profesionalitou. Připomenutí si, že i druhá strana je jen člověk, může pomoci zmírnit tlak. Vždy je lepší přiznat, pokud něčemu nerozumíte, než se snažit situaci „odfláknout“.

Obvyklé chyby a jak se jim vyhnout

Jednou z nejběžnějších chyb v telefonní komunikaci je přerušování druhé strany. Je důležité nechat druhou stranu domluvit, než začnete odpovídat. Další běžnou chybou je používání příliš mnoha odborných výrazů nebo slangových výrazů, které mohou být pro druhou stranu obtížně pochopitelné. Udržování jasné, stručné a srozumitelné řeči je klíčem k úspěšné komunikaci.

Sdílet:

Napsat komentář