================================================== -->

Úvod do ochrany osobních údajů

V Jazykových Kurzech Hranice si vážíme soukromí našich klientů a zavazujeme se chránit jejich osobní údaje v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů, zejména s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Tento dokument slouží k poskytnutí podrobných informací o tom, jak naše organizace sbírá, používá, uchovává a chrání osobní informace klientů. Zde najdete také informace o vašich právech týkajících se vašich osobních údajů a o tom, jak je můžete uplatnit. Vzhledem k rozsahu a podrobnosti této problematiky je naše vysvětlení rozděleno do několika oddílů, které podrobně popisují různé aspekty ochrany osobních údajů.

Sběr a použití osobních údajů

Když se registrujete do našich kurzů, musíme od vás vyžádat určité osobní údaje, abychom mohli poskytovat naše služby. Tyto informace zahrnují, ale nejsou omezeny na, vaše jméno, kontaktní informace, údaje o vzdělání a potřebných jazykových dovednostech. Tyto údaje jsou používány výhradně pro účely organizace a správy jazykových kurzů, pro komunikaci s vámi ohledně kurzů, na které jste se přihlásili, a pro zajištění co nejlepšího zákaznického zážitku. Veškeré informace jsou shromažďovány a zpracovávány transparentně a se souhlasem klienta.

Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje našich klientů jsou uchovávány v bezpečných databázích a chráněny před neoprávněným přístupem, ztrátou nebo poškozením. Přijímáme přísná opatření, abychom zajistili zachování soukromí a integritu informací, které držíme. Doba uchování údajů je v souladu s právními požadavky a účely zpracování a neuchováváme je déle, než je striktně nutné. V případě, že již nebude nutné informace uchovávat, budou bezpečně a trvale zlikvidovány.

Práva subjektů údajů

V souladu s GDPR máte právo na přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, právo nesouhlasit s jejich zpracováním, a právo na přenositelnost údajů. Chápeme význam těchto práv a poskytujeme vám plnou podporu v jejich uplatňování. Pokud chcete některé z těchto práv uplatnit, nebo máte dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat na e-mail [email protected].

Kontaktní informace

V případě, že máte dotazy či obavy týkající se zpracování vašich osobních údajů, nebo si přejete uplatnit svá práva, můžete se obrátit na majitele naší jazykové školy, pana Miloslava Kořínka, na adrese: Antonína Barcala 1340/28, 370 05 České Budějovice, Česká republika nebo prostřednictvím e-mailu na: [email protected].

Sdílet:

Napsat komentář