Tag: angličtina

Anglické texty ke čtení

Jednou z disciplín potřebných ke zvládnutí studia jazyka je čtení a porozumění psanému textu (reading). Ve srovnání s poslechy je čtení výrazně jednodušší v tom, že nezávisí na nářečí, které mluvčí používá, ani na rychlosti, s jakou mluví. Při čtení se navíc můžete vracet a přečíst si text opakovaně, dokud mu neporozumíte.

Read more

Angličtina pro pokročilé začátečníky

Kurz Angličtina pro pokročilé začátečníky je určen studentům, kteří se s angličtinou setkali jen letmo v některém ze základních kurzů nebo v běžném životě a mají jen základní slovní zásobu, případně na znalosti navázali a v nedávné době se je pokoušeli oprášit.

Read more

Angličtina pro mírně pokročilé

Kurz Angličtina pro mírně pokročilé je určen zájemcům, kteří se již orientují v základních gramatických strukturách anglického jazyka, zvládají řešení běžných situací (představení, běžný nákup apod.) a chtějí dále upevnit své znalosti angličtiny a zaměřit se na její funkční používání.

Read more

Angličtina pro středně pokročilé

Kurz Angličtina pro středně pokročilé je určen zájemcům, kteří se již anglicky domluví v běžných situacích, mají dobrý přehled o gramatických strukturách a chtějí své znalosti dále rozvíjet v oblasti gramatiky i konverzace.

Read more

Angličtina pro vyšší pokročilé

Kurz Angličtina pro vyšší pokročilé je určen zájemcům, kteří se anglicky domluví na velmi dobré úrovni, mají velmi dobrý přehled o gramatických strukturách, dokáží plynně konverzovat na konkrétní a odborná témata a chtějí své znalosti dále rozvíjet v oblasti gramatiky i konverzace.

Read more