================================================== -->

Úvod

Vážíme si důvěry, kterou nám poskytujete při používání našich služeb a jazykových kurzů. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás prioritou a chceme, abyste byli informováni o tom, jakým způsobem shromažďujeme, používáme a chráníme vaše informace. Tento dokument 'Zásady ochrany osobních údajů' vysvětluje principy a postupy, které aplikujeme na ochranu vaší soukromí a zajištění bezpečnosti vašich údajů, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich jazykových kurzů a dalších služeb. Naše zásady jdou nad rámec jednoduchých právních požadavků a jsou navrženy tak, aby odrážely naše hodnoty a způsob, jakým se staráme o naše studenty a zákazníky. Důrazně doporučujeme si tento dokument pečlivě přečíst a v případě jakýchkoliv dotazů nebo obav nás kontaktovat. Máte právo být informováni a mít kontrolu nad tím, jak jsou vaše osobní údaje používány, a my toto právo respektujeme.

Shromažďování a používání informací

Když se zaregistrujete do některého z našich jazykových kurzů, shromažďujeme o vás různé informace, včetně, ale nikoli výlučně, vašeho jména, e-mailové adresy, telefonního čísla a jazykové úrovně. Tyto informace nám pomáhají vytvořit a poskytovat personalizovanou výuku, která nejvíce vyhovuje vašim potřebám. Zaznamenání těchto údajů je nezbytné pro organizaci kurzů, plánování lekcí a komunikaci s vámi ohledně vašeho pokroku, změn v rozvrhu a dalších administrativních účelů. Vaše osobní údaje jsou chráněny moderními bezpečnostními technologiemi a postupy, abychom zabránili neautorizovanému přístupu nebo zneužití. Podrobnosti o tomto postupu naleznete v následující sekci.

Bezpečnost a ochrana dat

Věnujeme maximální pozornost ochraně vašich osobních údajů. Přijímáme širokou škálu bezpečnostních opatření, včetně fyzických, elektronických a administrativních postupů, abychom zajistili ochranu vašich dat před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, změnami nebo zničením. Přísně kontrolujeme přístup k osobním informacím a mimo naši organizaci je sdílíme pouze v případech, kdy je to nezbytné pro správné poskytování našich služeb nebo pokud nás k tomu zavazují právní předpisy. Přestože nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost informací na internetu, děláme vše, co je v našich silách, abychom poskytli co nejlepší ochranu. O bezpečnostních rizicích a o tom, jak se jim vyhnout, budeme vás pravidelně informovat.

Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte různá práva související s ochranou osobních informací. Máte právo požadovat přístup k vašim osobním údajům, které máme uloženy, a pokud je to možné, budeme vám tuto možnost poskytovat. Můžete také požadovat opravu nebo vymazání jakýchkoliv ne přesných nebo neaktuálních informací. Pokud máte pocit, že jsme nesprávně zpracovali vaše osobní údaje, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad. Spolupracujeme také s orgány veřejné správy a orgány činnými v trestním řízení v souladu s platnými zákony. Kdykoli máte možnost odhlásit se od našich newsletterů a marketin

Sdílet:

Napsat komentář