Minulý čas prostý a předpřítomný čas

Jak jste na tom s používáním minulého času prostého (Past Simple), předpřítomného času prostého (Present Perfect Simple) a rozhodování, který z nich použít?

Otázky 1–5: Použijte ve větách správné tvary sloves v minulém čase prostém (Past Simple)
Otázky 6–10: Použijte ve větách správné tvary sloves v předpřítomném čase prostém (Present Perfect Simple)
Otázky 11–15: Rozhodněte, zda použijete minulý čas prostý nebo předpřítomný čas.

Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý

Použijte správné časy. Test zahájíte kliknutím na tlačítko „Začít“.

Pokud chcete trénovat gramatiku v rámci samostudia, doporučujeme učebnice Essential Grammar in Use a English Grammar in Use (autor Raymond Murphy).

Essential Grammar in Use
English Grammar in Use