Kdo jsme

V této části bychom se vám rádi představili a pokusili se vytvořit obraz toho, jak to na našich kurzech chodí.

Proč se přihlásit do kurzu?

Motivace k zahájení studia jazyků může být různá. Někdo může hledat smysluplné využití volného času, jiného může lákat možnost sebevědomého cestování bez zbytečných nedorozumění. Velmi často nás ke studiu dožene nutnost – zejména při hledání nového zaměstnání nebo při snaze o získání lepší pozice v zaměstnání stávajícím hraje v současnosti znalost jazyků klíčovou roli.

Přibližně tři čtvrtiny zaměstnavatelů v České republice vyžadují po uchazečích znalost alespoň jednoho cizího jazyka s tím, že v přibližně 70 % případů se jedná o angličtinu.

Znalost jazyka tedy přináší nesporné výhody nejen na trhu práce.

Jak to u nás chodí?

Standardní kurzy probíhají dvakrát do roka – jeden „semestr“ začíná v září, další na přelomu ledna a února a je naprosto jedno, do kterého semestru nastoupíte.

Pololetí zahrnuje 17 výukových týdnů s lekcemi po 90 minutách, dohromady tedy 34 vyučovacích hodin. Podle úrovně svých znalosti si sami vyberete vhodnou úroveň nebo si necháte poradit. V prvních týdnech je případně možné přejít do jiné jazykové úrovně, pokud vám stávající úroveň nebude vyhovovat a umožní to kapacita.

Co přinášíme oproti jiným? …aneb proč právě my?

Díky omezenému počtu studentů v kurzu (maximálně 8 studentů na jeden kurz) se při výuce dostane na každého a nehrozí, že by někdo proseděl celé pololetí, aniž by se sám jakkoliv zapojil. Pokud má být výuka efektivní, musí se do jejího průběhu aktivně zapojit všichni.

Ideální lektor jazykového kurzu by měl působit jako jakýsi moderátor, který určí správný směr a bude se snažit v něm studenty udržet. Naším cílem není nalít do studentů kvanta pouček, slovíček a gramatických pravidel, ale probudit v nich nadšení a vést je na cestě ke správnému zvládnutí cizího jazyka.

Výuka probíhá v Hranicích na následujících adresách (podrobnosti najdete u konkrétních kurzů):

1. máje 2063:

Karla Čapka 856 (dobíhající kurzy):