Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

V souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také „GDPR“) a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) předkládáme následující prohlášení.

Správce a jeho kontaktní údaje

Martin Staviař, IČ 73741710, kontaktní adresa K. Čapka 856, Hranice – Hranice I-Město, PSČ 753 01

Email: info@kurzyhranice.cz; tel: 604422770

Účel zpracování osobních údajů

Nabízení obchodu a služeb na základě uděleného souhlasu subjektu údajů podle č. 6 odst. 1 písmene a) GDPR.

Seznam osobních údajů, které mohou být s vaším souhlasem zpracovávány pro účely nabízení obchodu a služeb:
Jméno a příjmení
E-mailová adresa
Telefonní číslo
Výsledek rozřazovacího testu

Poskytnutí osobních údajů není zákonným ani smluvním požadavkem nutným pro uzavření smlouvy; jsou poskytnuty dobrovolně na základě souhlasu, který je možné kdykoli v budoucnu odvolat. Osobní údaje nejsou zasílány mimo EU.

Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budou uchovány na dobu neurčitou, pokud není u níže uvedeného souhlasu uvedeno jinak.

Zdroje pro získání osobních údajů

Správce získává osobní údaje prostřednictvím rozřazovacího testu, prostřednictvím průzkumu hodnocení spokojenosti a na základě e-mailové či telefonické komunikace na základě souhlasu subjektu dat.

Zpracování osobních údajů uvedených v rozřazovacím testu

Vyplněním rozřazovacího testu souhlasíte s tím, že můžete být kontaktování s nabídkou služeb. Takový souhlas se uděluje na neurčitou a je možné ho kdykoli odvolat (písemně na kontaktní adrese či e-mailem).

Další práva související se zpracováním osobních údajů

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
Dříve udělený souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely nabízení obchodu a služeb můžete kdykoli odvolat. Odvolání lze provést písemně na kontaktní adrese či e-mailem.

Právo požadovat informace a přístup ke zpracování osobních údajů
Máte právo vyžádat si informaci o tom, zda dochází ke zpracování vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů
Prostřednictvím žádosti zaslané e-mailem můžete požádat o své osobní údaje ve formátu pro další automatizované zpracování. Takové žádosti bude vyhověno podle technických možností správce nejpozději do 14 dní.

Právo na výmaz a opravu nepřesných údajů
Můžete požádat o výmaz svých osobních údajů (e-mailem nebo na kontaktní adrese). Stejným způsobem můžete požádat o opravu nepřesných či neúplných údajů. Takové žádosti bude vyhověno podle technických možností správce, nejpozději však do 14 dní od podání žádosti.
Osobní údaje potřebné k naplnění právní povinnosti (například daňové a účetní povinnosti) nebo vyplývající z oprávněného zájmu správce může být nutné uchovat i po výmazu ostatních osobních údajů.

Kódy třetích stran
Na tomto webu používáme kódy od společnosti Google, které nám pomáhají analyzovat chování návštěvníků webu.

Informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.