================================================== -->
Zakládání Základních Uměleckých Škol v ČR: Postupy a Kdo Za Tím Stojí

Zakládání Základních Uměleckých Škol v ČR: Postupy a Kdo Za Tím Stojí

Článek se zabývá procesem a zodpovědností za zřizování základních uměleckých škol (ZUŠ) v České republice. Představuje kdo může školu založit, jaké jsou právní a administrativní požadavky, a jaký význam mají ZUŠ pro rozvoj uměleckého vzdělávání. Obsah je zaměřen také na výzvy, s nimiž se zřizovatelé mohou setkávat a příklady dobře fungujících ZUŠ.