Stupňování nepravidelných přídavných jmen

Test zaměřený na stupňování nepravidelných přídavných jmen

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména (mírně pokročilí)

Test zaměřený na počitatelná a nepočitatelná podstatná jména.

Pokud chcete trénovat gramatiku v rámci samostudia, doporučujeme učebnice Essential Grammar in Use a English Grammar in Use (autor Raymond Murphy).

Essential Grammar in Use
English Grammar in Use