Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména (mírně pokročilí)

Test zaměřený na počitatelná a nepočitatelná podstatná jména.

Stupňování nepravidelných přídavných jmen

Zkuste otestovat své znalosti stupňování nepravidelných přídavných jmen.
Pro připomenutí:

good – better – the best
The first episode was better than the rest of the series.

bad – worse – the worst
The rain is getting worse and worse.

far – farther – the farthest (fyzická vzdálenost)
He went farther down the road.

far – further – the furthest (vzdálenost obrazně)
The assistant asked some further questions.

little – less – the least (množství)
I have less money than before the party.

small – smaller – the smallest (velikost)
My dog is smaller than yours.

Test zahájíte kliknutím na tlačítko „Začít“ níže.

Pokud chcete trénovat gramatiku v rámci samostudia, doporučujeme učebnice Essential Grammar in Use a English Grammar in Use (autor Raymond Murphy).

Essential Grammar in Use
English Grammar in Use