Firemní výuka

Firemní výuka jazyků reaguje na potřebu společností a institucí. Cílem je nabídnout jazykové kurzy přizpůsobené pro zaměstnance konkrétní organizace. Jazykové vzdělávání patří mezi oblíbené formy zaměstnaneckých výhod.

Oproti kurzům pro veřejnost si zájemce může vybrat vlastní termín a náplň kurzů, včetně použitých materiálů. Výuka probíhá přímo v prostorách vaší firmy, v případě potřeby můžeme zajistit výukové prostory.

Firemní kurzy jsou ideální pro skupinky tří až osmi studentů s tím, že ceny začínají na 310,- Kč (nejsme plátci DPH) za vyučovací hodinu (45 min.) a dále se liší v závislosti na počtu studentů v kurzu a případných zvláštních požadavcích.

Samozřejmostí je vedení prezenčních listin kurzu, kterými objednavateli doložíme docházku účastníků kurzu. Před zahájením kurzu projdou studenti vstupními testy, kurz je ukončen výstupním testem a získáním certifikátu o dosažené úrovni. Objednatel kurzu tak získá přehled o pokroku účastníků.

Před uzavřením smlouvy je možné zorganizovat zkušební hodinu.

V případě zájmu o firemní výuku se můžete dotázat na aktuální volné kapacity na e-mailové adrese info@kurzyhranice.cz.

Výhody:

– Oblíbená forma benefitu pro zaměstnance
– Výběr vlastního termínu
– Možnost výuky přímo v prostorách vaší firmy
– Přehled o docházce a pokroku účastníků kurzu
Po absolvování dostatečně dlouhého bloku výuky (přibližně 15 „dvouhodinovek“) a složení testu mohou studenti získat certifikát dokládající dosaženou úroveň.

Nabídka je vhodná pro zájemce z měst: Hranice, Lipník nad Bečvou, Přerov, Valašské Meziříčí, Odry a okolí.

Nespolupracujeme na zakázkách, které jsou financovány z veřejných prostředků prostřednictvím dotací. Dotace v soukromém sektoru křiví tržní prostředí a nemají proto v podnikatelském prostředí místo.

Budeme se těšit na spolupráci.