Anglické texty ke čtení

Jednou z disciplín potřebných ke zvládnutí studia jazyka je čtení a porozumění psanému textu (reading). Ve srovnání s poslechy je čtení výrazně jednodušší v tom, že nezávisí na nářečí, které mluvčí používá, ani na rychlosti, s jakou mluví. Při čtení se navíc můžete vracet a přečíst si text opakovaně, dokud mu neporozumíte.

Read more

Jak trénovat poslechy

Poslechy neboli „listening“ patří k jedné z náročnějších disciplín, které by měl student jazyka zvládnout. Porozumění mluvenému slovu hraje důležitou roli, ať už se jen snažíte porozumět zpravodajské relaci, nebo se potřebujete z hlášení dovědět, ze kterého nástupiště vám odjíždí vlak.

Read more