Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména (mírně pokročilí)

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména (mírně pokročilí)

Test zaměřený na počitatelná a nepočitatelná podstatná jména.


Pokud chcete trénovat gramatiku v rámci samostudia, doporučujeme učebnice Essential Grammar in Use a English Grammar in Use (autor Raymond Murphy).

English Grammar in UseEssential Grammar in Use