Firemní výuka

Firemní výuka

Firemní výuka

Firemní výuka jazyků reaguje na potřebu společností a institucí. Cílem je nabídnout jazykové kurzy přizpůsobené pro zaměstnance konkrétní organizace. Jazykové vzdělávání patří mezi oblíbené formy zaměstnaneckých výhod.

Oproti kurzům pro veřejnost si zájemce může vybrat vlastní termín a náplň kurzů, včetně použitých materiálů. Výuka probíhá přímo v prostorách vaší firmy, v případě potřeby můžeme zajistit výukové prostory.

Firemní kurzy jsou ideální pro skupinky tří až osmi studentů s tím, že ceny začínají na 290,- Kč (nejsme plátci DPH) za vyučovací hodinu (45 min.) a dále se liší v závislosti na počtu studentů v kurzu a případných zvláštních požadavcích. Při dlouhodobější spolupráci nebo několika současných kurzech v rámci jedné firmy je možné dohodnout se na slevě.

Samozřejmostí je vedení prezenčních listin kurzu, kterými objednavateli doložíme docházku účastníků kurzu. Před zahájením kurzu projdou studenti vstupními testy, kurz je ukončen výstupním testem a získáním certifikátu o dosažené úrovni. Objednatel kurzu tak získá přehled o pokroku účastníků.

Před uzavřením smlouvy je možné zorganizovat zkušební hodinu.

V případě zájmu o firemní výuku se můžete dotázat na aktuální volné kapacity na e-mailové adrese info@kurzyhranice.cz.

Výhody:

– Oblíbená forma benefitu pro zaměstnance
– Výběr vlastního termínu
– Možnost výuky přímo v prostorách vaší firmy
– Přehled o docházce a pokroku účastníků kurzu
Po absolvování dostatečně dlouhého bloku výuky (přibližně 15 „dvouhodinovek“) a složení testu mohou studenti získat certifikát dokládající dosaženou úroveň.

Nabídka je vhodná pro zájemce z měst: Hranice, Lipník nad Bečvou, Přerov, Valašské Meziříčí, Odry a okolí.

Budeme se těšit na spolupráci.