Category Archives: Testy

Minulý čas prostý a předpřítomný čas

Jak jste na tom s používáním minulého času prostého (Past Simple), předpřítomného času prostého (Present Perfect Simple) a rozhodování, který z nich použít?

Stupňování nepravidelných přídavných jmen

Test zaměřený na stupňování nepravidelných přídavných jmen

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména (mírně pokročilí)

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména (mírně pokročilí)

Test zaměřený na počitatelná a nepočitatelná podstatná jména.