Monthly Archives: Březen 2018

Minulý čas prostý a předpřítomný čas

Jak jste na tom s používáním minulého času prostého (Past Simple), předpřítomného času prostého (Present Perfect Simple) a rozhodování, který z nich použít?